Produkty Danone Jakosc Mleka Danone

Skąd pochodzi mleko używane do produkcji przetworów Danone?

Wszystkie produkowane w Polsce, w fabryce w Warszawie lub w Bieruniu, produkty powstają ze starannie wyselekcjonowanego dobrego polskiego mleka. Współpracujemy z gospodarstwami objętymi programem Zrównoważone Rolnictwo Danone. Nasi dostawcy dostarczają nam mleko wysokiej jakości, gwarantując bezpieczeństwo wytwarzanych z niego jogurtów lub serków.

W jaki sposób Danone dba o zapewnienie dobrych warunków zwierzętom mlecznym?

Bez dobrej jakości mleka nigdy nie osiągniemy dobrej jakości produktów. Działania podejmowane w ramach filaru "Dobrostan i jakość" koncentrują się na dbałości o dobrostan krów mlecznych oraz dbałości o jakość i bezpieczeństwo mleka. To kluczowe elementy naszej współpracy z producentami. Danone pomaga we wdrożeniu w gospodarstwach najlepszych praktyk i standardów prowadzących do zrównoważonej, opłacalnej produkcji.

Jakie metody kontroli jakości mleka stosuje Danone?

Danone dokłada wszelkich starań, by monitorować kontrole jakości używanego do produkcji mleka. Pracownicy Działu Zapewnienia Jakości i Bezpieczeństwa Produktu na co dzień robią wszystko, by wyroby Danone były smaczne, świeże, pachnące i bezpieczne. Sprawdzają, czy zostały wyprodukowane z dobrych składników, czy są prawidłowo przewożone, składowane i sprzedawane, a przede wszystkim, czy smakują konsumentom.

Jakie relacje łączą Danone ze współpracującymi z firmą rolnikami?

Danone dokłada wszelkich starań, by utrzymywać długotrwałe relacje ze współpracującymi z firmą rolnikami. Od połowy lat 90. Danone konsekwentnie wprowadzał specjalne zasady współpracy z dostawcami mleka. Korzyści są obustronne: Danone ma dobre mleko, a rolnicy - producenci tego mleka - wyjątkowe wsparcie. Wspólnie z dostawcami mleka Danone opracował i wprowadził program Zrównoważone Rolnictwo Danone. Program składa się z 4 filarów: Dobrostan, Ekonomia, Środowisko i Społeczność. W każdym filarze zdefiniowano praktyki i standardy, zgodne z przepisami prawnymi i odpowiadające wyzwaniom przyszłości.