Az eladó (Promarsa) Általános Szerződési Feltételei a DanOn Programban történő értékesítésekre vonatkozóan

DEFINÍCIÓK

"A DanOn Program tulajdonosa": DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, székhelye:150 boulevard Victor Hugo, 93589 SAINT OUEN (France), cégjegyzékszáma: 672 039 971 BOBIGNY Trade Registry CIF (adószáma): FR 48672039971.

"DanPontok": A DanPont olyan gyűjthető pont, amit a Fogyasztó gyűjthet a DanOn programon belül elvégzett feladatokkal (Küldetések) vagy Danone tejtermékek vonalkódjának beszkennelésével/ megadásával. Az összegyűjtött DanPontok mennyiségének megfelelően termékeket vásárolhat az Áruházban.

„ÁSZF”: Az Eladónak a DanOn Programban történő értékesítésekre vonatkozó, jelen dokumentumban foglalt Általános Szerződési Feltételei.

„Eladó”: A DanOn Program tulajdonosával szerződéses viszonyban álló, a dan-on.hu weboldalon keresztül történő értékesítéseket végző személy, akitől a Fogyasztó ténylegesen megvásárolja az árucikket.

AZ ELADÓ ADATAI:
Cégnév: PROMARSA MARKETING & ASOCIADOS SLP
Székhely: PLAZA DEL CORAZON SAGRADO 5-6º
48011 BILBAO SPAIN CIF (Adószám) : B-28.769.016.

"Danone Kft.": A DanOn Programhoz tartozó www.dan-on.hu domain ( a továbbiakban honlap vagy weboldal) tulajdonosa. Az ezen a weboldalon keresztül lebonyolított adásvételi tranzakciók a PROMARSA MARKETING & ASOCIADOS SLP. mint Eladó által kerülnek teljesítésre.

„Fogyasztó”: természetes személy, a megvásárolt termék végső fogyasztója, aki megfelelően regisztrált az erre a célra szolgáló regisztrációs nyomtatvány felhasználásával, megadva a kötelezően kitöltendő adatait, miután elfogadta a DanOn Program Felhasználási feltételeit és a jelen ÁSZF-ben foglaltakat is.

„Árucikk”: bármely áru, beleértve a termékeladáshoz kapcsolódó dokumentumokat és szolgáltatásokat, amennyiben azokra alkalmazhatóak.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A DanOn Programban történő regisztráció során el kell fogadni a DanOn Program Felhasználási feltételeit, a DanOn honlapon keresztül történő vásárláshoz pedig a Fogyasztónak regisztrálnia kell vagy már regisztrált Fogyasztónak kell lennie a DanOn honlapon és el kell fogadnia ezeket az Általános Szerződési Feltételeket is.

Minden vásárlásra, amely a DanOn Programon keresztül történik, az Eladónak a megrendelés napján hatályos Általános Szerződési Feltételei az irányadók. A megrendelés elküldésével a Fogyasztó automatikusan és feltétel nélkül el kell fogadnia az ÁSZF-et.

A Fogyasztónak minden esetben az ÁSZF-nek és más egyéb előírásoknak - mint a jog, közerkölcs, közérdek, közízlés - megfelelően kell használnia a DanOn Programon keresztül elérhető Árucikk katalógust (Áruházat), annak tartalmát és/vagy szolgáltatásait.

A DanOn Program tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a belépést a weboldalhoz és/vagy a hozzáférést az azon található szolgáltatásokhoz bármikor elutasítsa vagy visszavonja, előzetes figyelmeztetés nélkül bármely Fogyasztótól, aki nem tiszteli annak Felhasználási feltételeit vagy a jelen ÁSZF-et, főleg az előző bekezdésben meghatározott feltételeket.

A Fogyasztónak tartózkodnia kell a weboldal és annak szolgáltatásainak törvénytelen célú vagy hatású használatától, mely ellentétes a weboldal Felhasználási feltételeivel vagy a jelen ÁSZF kikötéseivel, sérti harmadik személy(ek) jogait és érdekeit vagy bárhogyan megrongálja , hatástalanítja, túlterheli vagy kárt okoz a DanOn Programban vagy megakadályozza, hogy a Fogyasztók problémamentesen használhassák a honlapot és annak szolgáltatásait.

A Fogyasztónak tartózkodnia kell minden olyan információ, üzenet, ábra, rajz, hangfájl és/vagy kép, fotó, felvétel, szoftver vagy általánosan bármilyen típusú anyag megszerzésétől vagy megszerzésének kísérletétől amelyek a DanOn honlapon elérhetőek, kivéve ha azok bizonyos esetekben a Danone által kijelölésre kerültek és elérhetővé váltak a Fogyasztó számára.

Bármely másik honlapon vagy más médiában a DanOn tartalmainak megjelenítése saját tartalomként tilos.

Ugyanígy tiltott az említett DanOn tartalmak reprodukálása, terjesztése, kommunikálása a nyilvánosság számára vagy felhasználása, díjmentesen vagy anyagi ellenszolgáltatásért cserébe, bármely médiatípuson, a Danone előzetes engedélye nélkül.

A szerződés nyelve magyar.

ÁRUCIKKEK VÁSÁRLÁSA

A vásárlási folyamat lehetővé teszi a Fogyasztó számára, hogy a vásárlást megelőzően a termékről információt szerezzen, úgymint:
- technikai sajátosságokat, leírást és lehetőség szerint fényképet is róla. - a termék árát, adókkal együtt és a szállítási költségeket. - a vásárláshoz szükséges összes DanPontot - a DanPontok egyenlegét - lehetőséget a Fogyasztó szállítási adatainak megváltoztatására

A Fogyasztónak el kell fogadnia a termékre a vásárlás időpontjában vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket.

A megrendelést követően a Fogyasztó kap egy automatikus e-mailt az Eladótól a következő információkkal a rendelést illetően:
- Rendelési szám - A termék ára, adókkal, szállítási díjjal - Beváltott DanPontok

A megrendelés feldolgozásakor a Fogyasztó egy rendelés megerősítő automatikus e-mailt kap a következő információkkal:
- Szállítási szám és a szállítás nyomonkövetésére egy link.
- A termék ára, adókkal, szállítási díjjal
- A szállítás típusa
- A magyarországi vevőszolgálat elérhetőségét

AZ ELADÓ ADATAI:

Cégnév: PROMARSA MARKETING & ASOCIADOS SLP
Székhely: PLAZA DEL CORAZON SAGRADO 5-6º
48011 BILBAO
SPAIN
NIF (adószám.) /CIF (cégjegyzékszám) : B-28.769.016.

A Fogyasztó elismeri, hogy elolvasta az ÁSZF-et és határozottan kijelenti annak elfogadását a megrendelés feladásakor. Az említett elfogadásra minden megrendelés-feladásnál sor kerül az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” doboz kipipálásával.

Az ÁSZF a megvásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági jogok érvényesíthetőségének időtartamáig érvényes. Annak ténye, hogy az Eladó adott időpontra vonatkozóan visszavonja valamely feltétel alkalmazását, nem jelenti annak későbbi visszavonását is.

Az árak minden adót tartalmaznak, így különösen a magyarországi ÁFA-t, és az ÁFA mértékének változásával a DanOn honlap termékeinek és szolgáltatásainak ára is megváltozik.

Az Eladó semmilyen körülmények között nem téríti meg a vásárlás pillanatában a DanOn honlapon megjelenő ár és ugyanazon termék konkurencia által kínált árának különbségét.

A DanOn honlapon lévő szöveg- vagy számolási hiba esetén a Fogyasztó erről tájékoztatást kap és rendelése törlésre kerül akkor is, ha a vásárlás véglegesítése megtörtént és az Eladó ezt megerősítette.

PROMÓCIÓ ÉS KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK

Az Eladó promóciójának és ajánlatainak a megrendelés leadása és annak visszaigazolása pillanatában is egyaránt érvényesnek kell lennie.

Ezen időszakokon kívül a Fogyasztó a normál árat fizeti, másként kategorizált termék nem lesz elérhető. Csak azok az ajánlatok érvényesek, melyek a DanOn honlapon megjelennek.

AZ ELADÓ ÁLTAL A VÁSÁRLÁS SORÁN KÖTELEZŐEN VÉGREHAJTOTT ADATFELDOLGOZÁS

A vásárláshoz a Fogyasztónak először regisztrálnia kell a DanOn Programba. A regisztráció csak a honlapon lehetséges, a regisztráció során a Fogyasztónak el kell fogadnia a honlap Felhasználási Feltételeit, míg a vásárláskor el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et is.

A regisztráció feltétlenül szükséges, nem csak a DanOn Programban való részvételhez, hanem a honlapon történő vásárláshoz és az Eladó és a Fogyasztó közötti kapcsolattartáshoz. A Fogyasztó a szolgáltatott adatokról megerősítő email-t kap.

Az Eladó semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé sem az adatok regisztrációja során fellépő hibákért, sem annak következményeiért, sem pedig a regisztráció késéséért.

Az említett okokból az Eladó számára történő visszaküldésekből vagy a Fogyasztó számára történő utólagos kiszállításokból származó költségek a Fogyasztót terhelik.

A DanOn weboldalon keresztül vásárló Fogyasztók határozottan hozzájárulnak ahhoz, hogy a weboldalon történt regisztráció során általuk önkéntesen megadott személyes adataik (név, e-mail cím) az Eladó számára átadásra kerüljenek, valamint a megrendelés során megadják a PROMARSA számára szállítási címüket is, hogy a megrendelés megfelelően feldolgozásra kerülhessen.

A Danone Kft. által átadott személyes adatok felhasználására KIZÁRÓLAG a megrendelés kezelése, illetve bármilyen incidensre vagy kérésre történő válaszadás céljából kerül sor, és a Fogyasztók semmilyen körülmények között nem kapnak egyéb kereskedelmi kommunikációt tartalmazó üzenetet az Eladótól.

A Fogyasztók adatvédelmi kérdésekben a következő e-mail címen keresztül léphetnek kapcsolatba az Eladóval: danon@danone.hu

FIZETÉS MÓDJA

A fizetés a Fogyasztó számára nem jár külön költséggel. A fizetőkapu a 3DSECURE rendszert használja többek között, mely tartalmazza a VERIFIED by VISA and MASTERCARD SECURECODE protokollokat.
Az elfogadható kártyák:
- Visa
- MasterCard

ELÉRHETŐSÉG

Az Eladó biztosítja, hogy a közzétett árucikkek minden esetben elérhetőek, azonban többszöri és nagymértékű rendelés esetén vagy egyéb az Eladó hatáskörén kívül fellépő körülmények hatására készlethiány bekövetkezhet.Ebben az esetben a rendelés nem történik meg és a beváltott DanPontok visszakerülnek a Fogyasztóhoz anélkül, hogy fellépő kár vagy bevételkiesés miatt bármely fél kártérítésben részesülne.

KISZÁLLÍTÁS

Az Árucikk(ek) a megrendelés visszaigazolásától számított maximum 15 naptári napon belül kiszállításra kerül(nek) az Eladó számára való rendelkezésre állástól függően. Az Eladó kiszállításokat csak Magyarország területén végez. A kiszállítási idő vége, amikor a fuvarozó cég kiszállítja a megvásárolt terméket a Fogyasztónak arra a címre, melyet a Fogyasztó a rendelés feladásakor kijelölt.A cím megváltoztatása vagy ennek kérése a vásárlási folyamat megtörténte után a kijelölt áron felül egyéb költséget jelenthet, melyet a Fogyasztónak kell megfizetnie.

Ha az Árucikk az Eladó megrendelés visszaigazolása után 15 napon belül nem kerül kiszállításra a megadott címre, akkor visszaszállításra kerül a raktárba és a kifizetett összeg (termék ár és szállítási költség) a Fogyasztó számára visszautalásra kerül, ahogyan a beváltott DanPontok is visszekerülnek a Fogyasztó egyenlegére, anélkül, hogy a jelenlegi vagy jövőbeni, közvetett vagy közvetlen kárra vonatkozó igény érvényesíthető lenne az Eladóval szemben.

A kiszállításkor a Fogyasztó köteles aláírni a szállítólevelet, amennyiben a terméket illetően sérülés, ütés vagy hiba észlelhető, úgy azt a szállítólevélen fel kell tüntetni. A Fogyasztó élhet az elállási jogával is. (Lásd AZ ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOG című bekezdést)

SZÁLLÍTÁS

Az Árucikk(ek) a megrendelés visszaigazolásától számított, az Eladó számára való rendelkezésre állástól függően, de maximum 15 naptári napon belül kiszállításra kerül(nek) az Eladó által.

Ha két kiszállítási kísérlet után sem található otthon a Fogyasztó a kiszállítás időpontjában, a logisztikai operátor telefonon vagy levélben keresi fel a Fogyasztót új kiszállítási időpont egyeztetése céljából. Ennek a Fogyasztó számára nincs többletköltsége, kivéve azon esetet, amikor a Fogyasztó hibás szállítási adatot adott meg a regisztrációja során. ( Lásd, AZ ELADÓ ÁLTAL A VÁSÁRLÁS SORÁN KÖTELEZŐEN VÉGREHAJTOTT ADATFELDOLGOZÁS című bekezdést.)

AZ ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOG

A Fogyasztónak joga van 14 napon belül elállni vásárlási szándékától. Az elállási jog gyakorlása a teljesítéskor a Fogyasztó számára átadott Elállási Nyilatkozatot megfelelő kitöltésével gyakorolható.

Termékek esetében az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló 14 nap kezdete az a nap, amelyen a termék kiszállításra került.
Szolgáltatás (*) esetében az elállási jog gyakorlásának 14 napos időszaka a vásárlás visszaigazolásától kezdődik, abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kód vagy szelvény nem került még felhasználásra.
Digitális tartalom (*) esetében az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló 14 napos időszak a vásárlás visszaigazolásától kezdődik, abban az esetben, ha a digitális tartalom igénybevételéhez szükséges kód vagy szelvény nem került még felhasználásra.
(*) Amennyiben a szolgáltatás vagy a digitális tartalom felhasználásra került a vásárlástól számított 14 napon belül, a Fogyasztó nem élhet az elálláshoz való jogával.

Amennyiben a Fogyasztó az Árucikket vissza kívánja küldeni, ki kell töltenie a teljesítéskor megkapott Elállási Nyilatkozatot és azt kitöltve el kell küldenie az Eladó számára az alábbi e-mail címre:
dan-on@promarsa.com.
A Nyilatkozat beérkezését követően az Eladó felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval és egyeztetik azt a címet és időpontot, amely helyen és időben az Eladó által megbízott fuvarozó a Fogyasztótól átveheti visszaszállításra az Árucikket.

Termék visszaküldésekor, a terméket eredeti csomagolásában, használati útmutatókkal és kiegészítőkkel együtt az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül kell a Fogyasztónak átadnia az Eladó által megbízott fuvarozónak.

Kizárólag abban az esetben, ha a visszaküldés oka nem tulajdonítható az Eladó hibájának, a Fogyasztót terhelik a kezelési és visszaküldési költségek. Amennyiben a visszaküldés oka az Eladó hibájának tulajdonítható a Fogyasztót az Árucikk visszaküldése miatt semmilyen költség nem terheli.

A pénz visszautalása minden esetben arra a számlára történik, amelyik számlához tartozó kártyáról történt a kifizetés a Fogyasztó által. A visszautalás az Elállási Nyilatkozat beérkezésétől számított maximum 14 napon belül történik meg, de termékek esetében a visszautalás addig nem történik meg, amíg a termék vissza nem kerül az Eladó raktárába és a sérülés vagy egyéb elállási ok igazolásra nem kerül. Teljes visszatérítésre kerül sor ( kifizetett vételár + szállítási költség) abban az esetben, ha a visszaküldött termék hibás, sérült vagy késve került kiszállításra.
Abban az esetben, ha a visszaküldés oka nem a termék hibája vagy a késői kiszállítás, akkor a kifizetett vételár és a szállítási költség a kezelési és visszaszállítási költség összegével csökkentve kerül visszautalásra.

SZAVATOSSÁG

Termékeink esetleges hibája esetén a Fogyasztók a jelenlegi szabályozások értelmében 2 éves törvényes szavatossági időn belül érvényesíthetik jogaikat. Az EU szabályozás értelmében a Fogyasztónak joga van minimum 2 éves szavatossági időhöz. Az Európai Fogyasztói Hivatal magyarországi kirendeltsége részletes információval szolgál bármely további jogról, amit a magyar törvények lehetővé tesznek és segítséget nyújt bármilyen probléma felmerülésekor egy az EU-ban vásárolt termék kapcsán.
Annak érdekében, hogy a reklamációkat gyorsan és hatékonyan kezelni tudja, az Eladó (Promarsa) azt javasolja Fogyasztóinak, hogy igényeiket a vásárlást igazoló bizonylatok bemutatásával együtt (elektronikus formátumban) a következő elérhetőségekre továbbítsák: danon@danone.hu

HONLAPRA VALÓ BELÉPÉS ÉS JELSZAVAK

A Fogyasztó adatai, melyek a honlapra való regisztráció során kerültek begyűjtésre, jelszóval védettek, melyet a Fogyasztó választ magának. A Fogyasztó titokban tartja jelszavát és védi harmadik fél általi illetéktelen felhasználástól.

Ha a jelszó harmadik fél számára nyilvánosságra kerül, a Fogyasztó vonható felelősségre a szolgáltatás harmadik fél általi használatáért. A Fogyasztónak azonnal értesítenie kell a Danone Kft-t az illetéktelen felhasználásról vagy a honlap szolgáltatásainak biztonsági megsértéséről, melyről a Fogyasztónak tudomása van.

A Danone Kft. nem vonható felelősségre a Fogyasztóval szemben sem a Fogyasztó személyes adatainak harmadik fél számára történő olyan kiszolgáltatása miatt, amely nem közvetlenül a Danone Kft-nek tudható be, sem ezen adatok a harmadik fél által történt felhasználása miatt.

AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

Az Eladónak jogában áll az ÁSZF pontjait bármikor megváltoztatni, módosítani, törölni vagy ahhoz hozzáadni. Minden egyes módosítás vagy változtatás a tényleges vásárlás pillanatában vagy napján kerül alkalmazásra. A Fogyasztót is felkérjük, hogy rendszeresen olvassa át a DanOn honlapon található jelen Általános Szerződési Feltételeket.